Cegła klinkierowa złotów

Plusy cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej reprezentatywnych form surowców jest powszechnie popularna, pełna różnorodnych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To budulec nadzwyczaj wymagający, jeśli rozchodzi się o jego dalsze zastosowanie oraz równie ciężki do dostania w ramach procesu produkcyjnego. Jeśli cegła ma pozostać dobrze spożytkowana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie powinna dotrzeć w ręce fachowca z wieloletnim doświadczeniem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z wielorakimi innymi gatunkami osiągalnych na polskim rynku surowców, warto wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem rozlicznych walorów technicznych. Na domiar tego, to produkt wyjątkowo ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast z pewnością od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym tłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z charakteryzowaną w tym miejscu cegłą? Otóż jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- nieco metalicznym. Sprawdzić to można, wykonując łatwy test polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Na nieszczęście, brak właściwiej wiedzy na temat znaków wyjątkowych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego typu towaru określa się wszystkie cegły. Nie jest to niemniej jednak jest właściwe, bowiem klinkierówki tu omawiane charakteryzują się stosownymi cechami. W pierwszej kolejności, powinny mieć stosowną nasiąkliwość, jaka z reguły jest mniejsza aniżeli sześc procent, bądź ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w fabrykacji cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzeczywista cegła klinkierowa produkowana jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to porządny artykuł mrozoodporny a także bardzo mocny. Ową odporność rozumie się zaś jako wytrzymałość na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Niedobór któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia określenie danego towaru budowlanego cegłą klinkierową
W obwodzie omawianych cegieł rozróżnia się wielorakie formaty, z czego w Polsce za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obrębie tego formatu wyróżnia się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze bezbłędnie odnajdują się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są wspaniałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, natomiast te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej wymagających warunkach pogodowych- przykładowo przygotowywanie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.